Våre tjenester

Våre on-site maskineringstjenester inkluderer:

– Linjeboring inkl facing og segring-spor
– ID sveising
– OD Sveising
– Boring – gjenging
– Utskifting av foringer
– Demontering og montering

Ta kontakt i dag for mer informasjon og spørsmål.